اتصالات جوشی

اتصالات لب جوش یا همان اتصالات جوشی با توجه به جنس و کاربرد متفاوتی که دارند تقسیم بندی شده و در پروژه ها کاربرد دارند.