ارتباط با ما

دفتر مرکزی تهران: گلوبندک پاساژ توسل هم کف پلاک 14
کارخانه: خاتون آباد، کانال آب جنوبی غربی ، نبش کوچه اتحاد

تلفن دفتر مرکزی: 02155630949  – 02155890289
تلفن کارخانه: 02136464028 – 02136464028
امور تولید : محمد حسسین علی بخشی
امور فروش : حسین فرجی 09121011998
ایمیل : Info@alfapipe.ir
فاکس کارخانه: 02136464029