Type a message اتصالات جوشی چیست و کاربرد آن در چه صنایعی است

آیا می دانید اتصالات جوشی چیست و چه کاربردی دارد؟

اتصالات لب جوش یا همان اتصالات جوشی با توجه به جنس و کاربرد متفاوتی که دارند تقسیم بندی شده و در پروژه ها کاربرد دارند.

در مواردی که نیاز به شاخه گذاری، تغییر قطر لوله های موجود و یا تغییر جهت آن ها باشد از اتصالات استفاده می شود. اتصالات قسمت مهمی از سیستم لوله کشی صنعت محسوب می شوند. اتصالات را بر اساس کاربردی که در سیستم لوله کشی دارند و یا نوع اتصال در خط لوله تقسیم بندی می کنند.

اتصالات جوشی برای ایجاد ارتباط میان قطعات لوله ها کاربرد داشته و به دلیل جوش هایی که استفاده می شود، بسیار قابل اطمینان هستند.

انواع اتصالات جوشی

اتصالات لب جوش

اتصالات سوکت ولد

اتصالات رزوه ای

 

کاربرد اتصالات

درپوش

سه راهی کاهنده

سه راهی هم اندازه

تبدیل کاهنده هم مرکز

تبدیل کاهنده غیر هم مرکز

زانویی 45 درجه

زانوی 90 درجه

زانویی 180 درجه